• Samochodówka dla Niepodległej

    •  

      

     W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”.

     Setna rocznica odzyskania niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie.

     W naszej szkole realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne poświęcone Jubileuszowi odzyskania Niepodległości.  Wszystkie wydarzenia zapisane są na stronie internetowej szkoły pod hasłem z logo  SAMOCHODÓWKA DLA NIEPODLEGŁEJ.

     Przystąpiliśmy do Projektu „Polskie / Wolskie drogi do niepodległości”, organizowanego przez Urząd Dzielnicy Wola  Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu zaplanowano szereg różnorodnych przedsięwzięć : między innymi spotkania ze świadkami historii. W duchu patriotyzmu i miłości do Ojczyzny zostały przeprowadzone spotkania obrazujące trud oraz poświęcenie żołnierzy walczących o wolność Polski. Mieliśmy okazję poznać Pana Waldemara Nowakowskiego, księdza Janusza Bąka, Pana Zygmunta Walkowskiego,  Pana Jerzego Żelaśkiewicza (pseudonim Korab), Panią Stanisławę Płońską-Frybes, Pana Stanisława Rumianek (pseudonim WILK) i wielu innych kombatantów oraz uczestników Powstania Warszawskiego.

     W ramach projektu uczniowie naszej szkoły biorą chętnie udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.: między innymi w konkursach wiedzy, literackich, fotograficzno-graficzno-plastycznych na temat Niepodległości, których celem jest pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczpospolitej, rozwijanie zainteresowań historią naszej Ojczyzny oraz kształtowanie postaw patriotycznych. 

     Wspólnie przygotowujemy się do inscenizacji wybranego wydarzenia, z którego nagramy krótki film na konkurs międzyszkolny.

     W ramach Wolskiego spaceru drogami do niepodległości wybraliśmy postać Władysława Grabskiego, który pochowany jest na Starych Powązkach (kwatera 89). Jeden z wybitnych Polaków okresu międzywojennego, mąż stanu, działacz społeczny i uczony, człowiek wielkiego serca i umysłu, ekonomista i historyk, minister skarbu, dwukrotny premier oraz autor reformy walutowej. Aby przybliżyć wszystkim uczniom postać Władysława Grabskiego przygotowaliśmy kilka różnorodnych przedsięwzięć i spotkań na temat jego działalności.

     Relacje ze wszystkich  wydarzenia  przedstawione są na stronie  internetowej szkoły, FACEBOOKu oraz w  przygotowywanej specjalnie na tę okazję,  gazetce okolicznościowej.  W ramach III edycji programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne w kategorii tematycznej dotyczącej działań edukacyjno-kulturalnych związanych, m.in. ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości projekt pt. „Wolskie Podchody Niepodległościowe” został nagrodzony i  będzie realizowany w naszej szkole. Nasza  szkoła znajduje się na terenie jednej z najstarszych dzielnic Warszawy, która przez wydarzenia mające tu miejsce, znacznie wpisała się w historię nie tylko dzielnicy, ale całej Niepodległej Warszawy. Chcemy przybliżyć młodzieży te wydarzenia i miejsca poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi, będącymi żywą historią naszego miasta  oraz  uzmysłowić młodemu pokoleniu, że warto kultywować pamięć o ludziach i miejscach dzięki którym żyjemy dziś w wolnym kraju. Planowane działania to:

     przygotowanie cyklu spotkań grupy uczniów szkół wolskich, które poszerzą ich wiedzę i zainteresowania na temat historii Woli.

     - zorganizowanie Wolskich Podchodów Niepodległościowych, będących finałem całego projektu. Każda grupa młodzieży z opiekunem otrzyma specjalnie do tego celu sporządzone mapy Woli i będzie musiała dotrzeć do tzw. stacji i w jak najkrótszym czasie rozwiązać zadania, związane z wcześniejszymi spotkaniami i warsztatami odbytymi w okresie od marca do września 2018.

     Zachęcamy całą społeczność szkolną do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wzmacniania wspólnoty obywatelskiej i lokalnej.

      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 w Warszawie
   • zssl2@edu.um.warszawa.pl
   • Al. Jana Pawła II 69, 01-038 Warszawa
   • (22) 838 70 21
  • Logowanie

 • Czwartek 17.01.2019